Finansieringsprojekt

Energimaskinen

från Teknikcentrum i Gnosjö AB
Energimaskinen ”Make your own power” 
Målsumma:1 900 000 SEK
Om projektet:
Vi har målet att åstadkomma en sk CHP-maskin (Combined heat and power) som kan producera både el och värme av biomassa som tex flis, bark och annat träavfall på ett miljömässigt riktigt sätt.
Effekten på anläggningen kommer att vara från 100 kW till 300kW el och dessutom 200kW till 600kW 90°C varmt vatten. Flera anläggningar kan kombineras till önskat effektbehov.

Restprodukten, dvs ”askan” från anläggningen består består av sk biokol som är en högvärdig, värdefull jordförbättringsprodukt. Biokol verkar samtidigt som ”carbon capture” teknik, dvs ”infångning av koldioxid”.

Vi står i startgroparna att börja göra en prototyp som kan göra exakt detta. Förnyelsebar energi! Makinen bygger på gengasteknik dvs en förgasningsteknik som användes flitigt för många år sedan, som bekant under andra världskriget för drift av fordon då tillgången på bensin och diesel var begränsad.
Denna teknik vill vi nu förbättra, förnya och effektivisera. Precis som Elon Musk (Teslas grundare) sa om elbilen att ”jag gör inget nytt utan jag bara förbättrar gammal teknik”. Så tänker vi också.

”Energimaskinen” som vi nu vill förverkliga har en enorm potential att användas i många olika företag och branscher. Alla industrier som har någon form av ”träspill” som t.e.x sågverk och möbeltillverkning, de har i stort sett gratis bränsle till energimaskinen. Branscher som behöver mycket energi för, uppvärmning och el, tex , växthusanläggningar, badhus, gjuterier och som komplement till fjärrvärmeanläggningar mm. Den kan även placeras ut som laddstation för elbilar och tunga elfordon för att avlasta elnätet.
En nu högaktuell tillämpning är också reservkraft med ett rent och svenskt bränsle.

Vi har just nu flera intressenter till vårt projekt.
Projekt

Andra projekt: